Dokumenty obowiązujące

w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej

w Grabownicy Starzeńskiej

 

Statut Szkoły Podstawowej
Program wychowawczo - profilaktyczny

Procedury bezpieczeństwa w szkole
Dni wolne 2017/2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2017
Tabela Oceny Uszczerbku na zdrowiu 2017

Karty zapisu

Karta zapisu do Szkoły Podstawowej
Karta zapisu do pierwszej klasy

Karta zapisu do oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej