Dokumenty obowiązujące

w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej

w Grabownicy Starzeńskiej

 

Statut Szkoły Podstawowej
Program wychowawczo - profilaktyczny

Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Procedury bezpieczeństwa w szkole
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2018
Tabela Oceny Uszczerbku na zdrowiu 2018

Karty zapisu

Karta zapisu do Szkoły Podstawowej
Karta zapisu do pierwszej klasy

Karta zapisu do oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej