Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej:

 

Hałasik Mariusz Dyrektor
Zimoń Małgorzata

Wicedyrektor
edukacja wczesnoszkolna

Barański Dariusz matematyka, informatyka
Bąk Stanisława język polski
Błądzińska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Florczak Barbara pedagog, plastyka
Frant - Podulka Klaudia język angielski
Galik Teresa edukacja wczesnoszkolna
Hałasik Anna język polski, historia
Jara - Szelast Roksana matematyka
Jatczyszyn Beata przyroda, wychowanie fizyczne
Kostecka Wójcik Monika język niemiecki
Kowalska Grażyna świetlica
ks. Kubas Tomasz religia
Kuliga Agnieszka zajęcia rewalidacyjne
Leśniak Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, technika
Lorenc Celina matematyka
Mazur Małgorzata język angielski
Mularczyk Eugeniusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Myćka Maria język niemiecki
Ostrowski Robert historia, informatyka
Pietrasz Magdalena religia, WDŻ
Pietrycka Marta biologia, chemia
Podulka Barbara edukacja wczesnoszkolna
Potoczna Małgorzata muzyka, zajęcia artystyczne
Ruchlewicz Barbara wychowanie fizyczne
Solecka - Stodolak Elżbieta geografia, przyroda
Sowińska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Stachura Magdalena matematyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Stachura Wojciech historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
Surmacz Elżbieta język polski
Szmigiel Joanna biblioteka
Szpyrka Agnieszka matematyka
Wolanin Lucyna edukacja wczesnoszkolna
Wolańska Magdalena matematyka, fizyka, informatyka
Wroniak Anna język polski
Zając Ewa edukacja wczesnoszkolna
Zając Izabela edukacja wczesnoszkolna
Zajdel Bartłomiej język angielski
Zajdel Małgorzata doradztwo zawodowe