GraboRoboty

Pierwszy konkurs programowania robotów
odbędzie się 4 grudnia.

 

Regulamin konkursu GraboRoboty
Zadania konkursowe
Karta oceny