Dokumenty RODO

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO - ogólna
Klauzula informacyjna zgodna z RODO - uczeń

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - uczeń